Mandala Szalon

Használatbavételi keretszerződés

– amely létrejött –

egyrészről:

Cégnév: BRAND-M CONSULTING Kft.

Képviselő: Teimel Zita

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Szt Flórián u 5.

Cégjegyzékszám: 13-09-140181

Adószám: 22927996-2-13

Bankszámla szám: Raiffeisen Bank   12010154-01234418-00100006

mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó), másrészről:

Név/Cégnév: ………………………………..

Képviselő: ………………………………..

Székhely: ………………………………..

Cégjegyzékszám: ………………………………..

Lakcím: ………………………………..

Szig.sz.: ………………………………..

Bankszámlaszám: ………………………………..

Adószám: ………………………………..

mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

 1. Szerződés tárgya:

A Mandala Szalon ismertetése

A Mandala Szalon és annak helyiségei (továbbiakban Szalon) használatba vételének feltételei, szabályzata

Használatba vételi díjkategóriák 

 1. A Mandala Szalon és helyiségei: 

A Mandala Szalon azért jött létre, hogy az igényes, a személyiségfejlődésre, az önmegvalósításra vágyó közönségét saját, állandó szalon helyiséggel is kiszolgálhassa. A színvonalas, minőségi teret az egyedi berendezés és harmonikus színvilág teszi különlegessé a folyamatos tértisztítás, az emelkedett rezgés folyamatos fenntartása mellett. Olyan programokat fogadunk be, melyek segítik a belső egyensúly megtalálását, a tudatosodást, az emelkedést, és erőt adnak ahhoz, hogy nőként, férfiként is lehessen magabiztosan navigálni az élet tengerén.

A Mandala Szalon az alábbi helyiségekből áll: 4 bérelhető helyiség, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 mellékhelyiség.  A bérelhető helyiségek funkcionális bemutatása: 

 • Bársony szoba: Ez a helyiség ideális maximum 8 fős csoportos tréningek számára.  A környezet tele nőies színekkel, motívumokkal, elegáns bútorokkal berendezve.  A helység mérete: 20 m2.  Finom, puha padlószőnyeg borítja a lábak alatti területet és bársony székek fogadják az itt okosodókat.  Ebben a helységben tanár és diák egyaránt emelkedetten érezheti magát, az oktatót pedig ez a magas minőségű környezet pozicionálja a hallgatók fejében.
 • Mandorla szoba: Ez a helyiség ideális maximum 10 fős csoportos földön, jógamatracon, jógapárnán tartott tréningek számára.  A helység alapterülete 20 m2.  Padlószőnyeggel borított faltól falig.  Világos szoba és teljesen ideális meditációkhoz, spirituális oktatások számára, alternatív energetikai kezelések oktatására, jóga órára vagy kisebb csoportos beszélgetésekre.
 • Relax szoba vagy 1/1 konzultációs szoba: Ez a helység 8 m2 alapterületű. Berendezése rugalmasan alakítható.  Vastag puha szőnyeg az alap felszereltség és igény szerint lehet bele tenni matracot, masszázs ágyat, vagy 2 db széket privát konzultációhoz. Meghittebb hangulathoz való, árnyékosabb szoba.  
 • Klub szoba: Ez a helyiség 30 m2 alapterületű és úgy van berendezve, hogy lehessen itt női /férfi klubokat, beszélgetéseket, előadásokat, esteket tartani meghitt környezetben.  Ideális helyszíne azoknak is, akik termékbemutatót szeretnének tartani színvonalas, hangulatos és nőknek megálmodott környezetben.
 1. Foglalás módja:

Első lépésben szükséges egy, a Használatba adóval zajló interjú a köztük közösen megállapodott csatornán. Ezt követően Használatba vevő a foglalási rendszerben bejelöli a foglalni kívánt helyiséget, időszakot. A foglalásról jóváhagyó e-mailt kap Használatba vevő, s ezt követően, amint teljesíti fizetési kötelezettségét, onnantól számítva él és érvényes a foglalása. 

 1. Elszámolás módja:

Foglalási naptárban igazoltan fixált és igénybe vett óraszámok/napszámok alapján, alkalomszerűen. 

 1. Fizetés módja:

Átutalással, előre fizetéssel. 

7 napos kötbér: 

 • 7 napon belüli lemondás esetén a használatba vételi díj nem jár vissza.
 • 7 napon túli lemondás esetén a használatba vételi díj 30%-a Használatba adónál marad. A fennmaradó díj, vagyis a 70% egy voucher formájában beszámításra kerül későbbi foglaláskor, vagy tréningen való részvételbe beszámítjuk. 
 1. Szerződés időtartama:

Határozatlan idejű, bármely fél részéről írásban bármikor indoklás nélkül felmondható. 

 1. Használatba vételi díj:

A Szalon használatba vételi díja a Használatba adó által került megállapításra az alábbiak szerint:

hétköznapi árak (Ft-ban, alanyi adómentes): 
max.
létszám
óradíj 4 órás csomag
8-12 / 9-13
napi csomag
9-17-ig
rendszeres Használatba vevőnek napidíj
Bársony szoba 8 + 1  nem foglalható  16000 26000 20000
Mandorla szoba 10 + 1 fő  nem foglalható  16000 26000 20000
Klub szoba* 15 + 1 fő 10000/est/klub nem foglalható  nem foglalható  nem foglalható 
Relax szoba 2 fő 2000 8000 14000 10000 
 
hétvégi árak (Ft-ban, alanyi adómentes): 
max.
létszám
óradíj 4 órás csomag
8-12 / 9-13
napi csomag
9-17-ig
rendszeres Használatba vevőnek napidíj
Bársony szoba 8 + 1  nem foglalható  nem foglalható  28000 25000
Mandorla szoba 10 + 1 fő  nem foglalható  nem foglalható  28000 25000
Klub szoba* 15 + 1 fő 10000/est/klub nem foglalható  nem foglalható  nem foglalható 
Relax szoba 2 fő 2500 nem foglalható  16000 12000
 
bérlet ár (1/1-es alkalmakhoz, Ft-ban, alanyi adómentes): 
max.
létszám
bérlet  érvényes    
Relax szoba 2 fő  35000 / 20 óra 60 napig    
         
szállás ár (Ft-ban, alanyi adómentes): 
max.
létszám
ár      
Relax szoba 2 fő  5000 / fő / éj    
*bevezető ár

Használatba vétel befejezésével a rend visszaállítása Használatba vevő feladata. 

 1. Használatba adó képviselője (amennyiben Használatba adó nem elérhető): 

Név:  Hermann Éva

Elérhetőség: 06-70-429-3322

 1. A Szalon házi-, és használati rendje, feltételei, szabályzata: 

A házirend előírásainak betartása mindazon személyekre kötelező érvényű, akik a Szalon programjainak vezetői vagy valamely Használatba vevő vendégei, a Szalon programjának résztvevői, továbbá akik a Szalon közös használatú helyein (folyosó, lépcsőház, lift) tartózkodnak. Az esetleges balesetekért Használatba adó felelősséget nem vállal.

ÁLTALÁNOS

 1. A Szalon és a társasház területén kötelező a kulturált emberi viselkedés alapvető szabályainak betartása. A Használatba vevő megőrzi a Szalon rendjét és tisztaságát. Rendellenes állapotok és működések esetén értesíti a Használatba adót.
 2. A Szalonhoz tartozó kulcs felvételéről, leadásáról egyénileg egyezik meg Használatba adó és Használatba vevő. 
 1. Használatba vevő felelős a Vendégei komfortérzetéért az 1 főre jutó 1 m2 helyigény betartása szempontjából. Tehát a terem befogadóképességéhez igazítja a létszámot. Ezen feltétel nem betartásából eredő bármilyen baleset, egyéb probléma a Használatba vevőt terheli, és a továbbiakban kizárja a Szalonban való újabb használatba vétel lehetőségét.
 2. Ha a Használatba vevő reklám céljából szeretne programjával kapcsolatban hirdetést elhelyezni a Szalonban, akkor Használatba adóval, egyéni elbírálás alapján kerülhet fel a Szalon digitális hirdetőtáblájára. A folyosók és a termek falaira plakátot, szórólapot, stb. kérjük, ne helyezz el!
 3. A Szalon szobáinak megfelelő beosztásához, és az esetleges konfliktusok elkerülése érdekében, a foglalásnál a Használatba vevőnek jeleznie kell, ha a tervezett programja hangosabb, mint egy átlagos beszélgetős előadás.
 4. A Szalon területén utcai cipő nem használatos. Az előszobában tárolt benti papucsot vagy saját, erre alkalmas lábbelit használnak a program résztvevői.  
 5. A biztonság érdekében fontos, hogy a Szalon helyiségeinek kijáratai nem eltorlaszolhatók!
 6. A Szalonban az étkezés, italfogyasztás a konyhában zajlik. A konyhai felszerelések a konyhában szabadon használhatóak.
 7. A program befejeztével, a Szalon elhagyásakor a Használatba vevő végzi és ellenőrzi a villany és a fűtés/hűtés lekapcsolását, az ablakok bezárását.
 1. A Szalonban a kijelölt dohányzóhely az erkély. Kérjük, hogy a szemetet az erre kijelölt helyen gyűjtsd és ügyelj a környezet tisztaságára.  
 1. Mécsesek, gyertyák gyújtása esetén a tűzvédelmi szabályzatnak megfelelően kell eljárni.
 1. Használatba vevő köteles a Szalonra és az egész épületre előírt tűz-, és balesetvédelmi előírásokat betartani, valamint a Szalon helyiségeit rendeltetésszerűen használni. Az épület elektromos rendszerére (konnektoraiba) csak sértetlen, jó minőségű elektromos eszközök csatlakoztathatók (pl. elektromos illatosító, laptop, telefon kábelek és töltők, stb.) Hosszabbítót további hosszabbítókkal megtoldani tilos!
 1. Bármilyen rendellenesség esetén Használatba adó haladéktalanul értesítendő.
 2. Szükség esetén a konyhában áll rendelkezésre elsősegély doboz.
 3. Bármilyen kiürítés (tűz vagy bombariadó) esetén az épületet a lépcsőházon keresztül kell elhagyni, követve a menekülési nyilakat. Tűz esetén a lift használata tilos!
 1. A Szalonban és a folyosón elhelyezett vagy felejtett személyes tárgyakért és kellékekért felelősséget nem vállalunk. Talált tárgyakat legfeljebb 1 hónapig őrzünk és tárolunk.

BERENDEZÉS

 1. A Szalon egyedi berendezéseinek megkárosodása esetén kérjük, feltétlen jelezd a kárt. A sérült eszközt az eredeti állapotával megegyezővel haladéktalanul pótold kérlek;  segítünk Neked a beszerzési forrásban.  Amennyiben ez nem sikerül, kártérítés címen felszámoljuk Neked. 
 1. A Szalonba szükséges technikai és egyéb, az alapfelszereltségen túli berendezés és eszköz igényről Használatba vevő gondoskodik. 
 1. A Szalon őrzése, védelme:

A Szalon védelméről biztonsági rendszer gondoskodik. A biztonsági rendszer használatát a szalon átadásakor szóban egyeztetjük.  

 1. Egyéb kikötések, megállapodások:

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, ………………………………………………………………

                  

                 ……………………………………………                                  ………………………………………………

                           Használatba vevő                                                Használatba adó