Mandala Szalon

Együttműködési megállapodás

– amely létrejött –

egyrészről:

Cégnév: BRAND-M CONSULTING Kft.

Képviselő: Teimel Zita

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Szt Flórián u 5.

Cégjegyzékszám: 13-09-140181

Adószám: 22927996-2-13

Bankszámla szám: Raiffeisen Bank   12010154-01234418-00100006

mint a Feminakadémia alapítója és társszerkesztője (a továbbiakban: Képviselő), másrészről:

Név/Cégnév: ………………………………..

Képviselő: ………………………………..

Székhely: ………………………………..

Cégjegyzékszám: ………………………………..

Lakcím: ………………………………..

Szig.sz.: ………………………………..

Bankszámlaszám: ………………………………..

Adószám: ………………………………..

mint a FEMINAKADÉMIÁVAL együttműködő szakmai csapat tagja (a továbbiakban: Partner) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

 1. Az együttműködés alapja, tiszta célok definiálása:
 1. FEMINAKADÉMIA csapatába való felvétel kizárólag meghívásos alapon működik.  A csapat tagja az lehet, akivel Képviselő személyesen találkozott, egyeztetett, szolgáltatásait letesztelte, kipróbálta, meggyőződött minőségi színvonaláról és hiteles segítőnek találta. A csapathoz tartozás minimum alapkövetelménye:
  1. legalább 3 év szakmai gyakorlat
  2. saját klientúra
  3. felvállalt legitim vállalkozás képviselete
  4. önálló arculat, márka birtoklása és menedzselése
 1. Amennyiben Partnert az együttműködésre alkalmasnak találta a Képviselő, úgy a következő előnyöket tudja a Feminakadémia biztosítani:
  1. Partner számára lehetőség nyílik a Feminakadémia közösségi média csatornáján való tartalommegosztásra, 
  2. Partner számára lehetőség nyílik ajánlatok, programok hirdetésére 
  3. Partner számára lehetőség nyílik arra, hogy értékesítse saját nagyobb értékű szolgáltatásait a Feminakadémia által kiépített 100%-ban automatizált online értékesítési rendszerben, (fizetőkapuval, számlázással és automatizált levelezőrendszerrel) melynek használatáért a Feminakadémia jutalékot számol fel. 
  4. Partner számára lehetőség nyílik a Feminakadémia által újonnan berendezett és fenntartott Mandala Szalonjának használatára a meghatározott díjazási keretek között.
  5. A Partner vállalkozásához, brandépítéséhez – egyedi megállapodás alapján – marketing és márkaépítési tanácsadás biztosítása.  
 1. Felek a jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy közösen együttműködve hiteles szakmai csapatot építenek. A csapat tagjai együtt támogatják azt a folyamatot, amely során a célközönségük számára minőségi programokat, tartalmakat szolgáltatnak női célcsoport számára önfelvállalás, önmegvalósítás, önbizalom, intuícióerősítés, egyensúlyteremtés témájában.
 2. A Mandala szalon használata mindig megegyezés tárgyát képezi, az elérhető helyek és időpontok  függvényében lehetséges. A szabad időpontokról Partner részére folyamatos információt biztosítunk az általunk megadott webes felületen.  
 3. Az együttműködésben partneri félként szereplő Partner vállalja, hogy amennyiben a Képviselő által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a Képviselővel szoros együttműködésben valósítja meg.
 4. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a programok megvalósítása során rendszeresen információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy e kreatív folyamatban a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek, továbbá gondosan őrzik és folyamatosan fejlesztik a közös energiákkal létrehozott értékeket.
 5. Képviselő vállalja, hogy a Partner számára fent felsorolt előnyöket egyéni, mindkét fél számára kedvező megállapodás szerint biztosítja. 
 1. Az együttműködés feltételei:
 1. Ennek fejében Partner vállalja, hogy:
 • minden hónapban – előzetes szűrést követően – értékes, minőségi tartalmat oszt meg a Feminakadémia Facebook oldalán a tudásából, önmagáról, stb. különböző formákban. Ez lehet (videó)interjú, poszt, podcast, blogbejegyzés, kvízkérdések, szakértő válaszol, stb.
 • 3 havonta 1 alkalommal válaszol az adott havi, Kérdés-Felelek témában beérkezett kérdésekre.
 • Aktívan részt vesz azokon az ötletelő, kreatív workshopokon, melyeken a közös programtervezés lehetőségeit tervezzük.
 • Mindig figyel a hozzá irányított érdeklődőkre, és magas minőségi elvárások alapján szolgálja ki a piacot. 
 • Közös programok esetén aktívan részt vesz a program szervezésben.
 1. Képviselő vállalja, hogy: 
 • a Mandala Szalonban tartandó, előzetesen foglalt időpontokban, Partner által tartandó offline programok árából %-ot nem kér, az elszámolás alapja a bérletí díj kifizetése.
 • Képviselő vállalja, hogy a professzionális együttműködés feltételeihez, online formában biztosítja a kereteket az alábbiak szerint:
  • termék/szolgáltatás formai minőségélményét egységesen kialakított arculattal növeli,
  • biztosít teljes körűen kiépített online, automatizált értékesítési rendszert a termék/szolgáltatás elérhetőségéhez, annak érdekében, hogy a felhasználók a számítógépükről, mobiltelefonjukról is el tudják érni azt, illetve a felhasználói élmény maximalizálása érdekében,
  • biztosít egy, az elszámoláshoz korrekt felületet és havi egy alkalommal összesítőt küld Partner részére a forgalomról,
  • az értékesítéshez szükséges, Magyarországon is elfogadott kártyás fizetési rendszert és az ahhoz kapcsolódó számlázást is biztosítja,
  • a beérkező vásárlók fizetését kezeli és nyilván tartja,
  • Partner termékei/szolgáltatásai részére az online vásárlás elérhetőségét folyamatosan biztosítja,
  • Igény esetén Partner számára marketing mentorálást és márkaépítési tanácsadást biztosít.

III. Partner jogi státusza

Partner a jelen megállapodás tárgyát képező tevékenységet a fent nevezett önálló vállalkozása keretében saját felelősségére végzi. Partner kijelenti, hogy a vállalkozása törvényesen bejegyzett, a tevékenység végzésére, jelen megállapodás saját nevében való megkötésére és fennállása idején a teljesítésére jogosult, működése során a vonatkozó adó-, és egyéb jogszabályokat betartja. 

IV. A megállapodás időtartama

A felek jelen megállapodást a megkötésétől kezdődő határozatlan időtartamra kötik.

V. Partner díjfizetési kötelezettsége

 • Partner vállalja, hogy a 100%-osan kiépített automatizált online értékesítési rendszer használatáért %-ot fizet Képviselő részére. A % mértéke a webshopban elhelyezett termék/szolgáltatás árától függően 10-20 % között mozog; egyéni megegyezés szerint. 
 • Partner vállalja, hogy a Manadala Szalon használatáért bérleti díjat fizet Képviselő részére a meghatározott és a csapattagok számára elérhető díjszabás szerint.

VI. Képviselő kötelezettségei:

 • FEMINAKADÉMIA márkaépítését folyamatosan végzi, nevét folyamatosan viszi be a köztudatba és működteti a vevőszerzési promóciós folyamatokat.
 • Képviselő vállalja, hogy az általa kiépített rendszer működését 24/7 – ben, vagyis a hét minden napján, 24 órában biztosítja és technikai problémák esetén felel a hiba azonnali helyreállításáért.
 • A Mandala szalon minőségi arculatát biztosítja és annak színvonalát folyamatosan fenntartja.  
 • A Mandala szalon zavartalan használatának feltételeit biztosítja. 
 • Az online felületen történő értékesítésből származó bevételt havi egy alkalommal számolja el Partnerrel. 

VII. Az elszámolás alapja

Képviselő az értékesített szolgáltatásokról írásos értesítést küld minden alkalommal a Partner számára.

VII. Az elszámolás menete

Képviselő továbbítja a megrendeléseket, számlát állít ki, befogadja a szolgáltatás ellenértékét és a – közösen megegyezett – jutalék levonását követően továbbítja a bevételt a havi elszámolást követően Partner számára. 

A Mandala Szalon használatának díját pedig az előzetes megállapodás alapján készpénzben vagy utalással lehet kiegyenlíteni a program megkezdése előtt.

IX. A megállapodás felmondása

A határozatlan időre kötött megállapodást bármelyik fél felmondhatja, felek felmondási időt nem szabnak meg. Írásban, azonnali hatállyal felmondható a megállapodás indoklás nélkül. 

X. Záró rendelkezések

 1. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást közösen áttanulmányozták, annak minden részletével tisztában vannak és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 2. Jelen megállapodás módosítása írásban érvényes.
 3. Egyéb kérdésekben a vonatkozó Használatba vételi keretmegállapodás az irányadó. 

Kelt, …………………… 20… év …………………… hó ………….. nap

_____________________                                                      _____________________

Képviselő                                                                                     Partner